Posts Tagged ‘Pustaka As-Sunnah

03
Jun
11

Figur Rasulullah

Figur Rasulullah shalallahu alaihi wa salam
Harga: Rp 80.000,-
Pengarang: Imam at-Tirmidzi
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH
Berat: 0,7 kg
Pemesanan: 0818258753, 085292111852

Deskripsi:
Rasulullah  shalallahu alaihi wa salam adalah manusia sempurna yang penuh dengan kemuliaan. Setiap episode dari perjalanan Beliau adalah model bagi setiap perilaku manusia lainnya. keagungannya tidak hanya dikenal oleh kawan, namun juga lawan. Tidak hanya sebatas ketika Beliau masih hidup, namun akan selalu terasa sepanjang masa. Allah Ta’ala mengutus penghulu para nabi ini dengan bentuk fisik dan akhlak yang paling sempurna. Tidak satupun bagian tubuh dari Beliau yang layak dicela. Bahkan syetan sekalipun tak mampu menyerupakan dirinya dengan bentuk tubuh Rasulullah. Bukan hanya orang-orang yang berada di sekeliling Beliau yang merasakan pesona tubuh dan akhlak Beliau, namun siapapun yang sempat melihatnya, dia akan merasakan pesona itu terpancar begitu kuat.

28
Jul
10

Buku Ensiklopedi Anjuran dan Larangan, Mukhtasar Targhib wa Tarhib

Penulis: Ibnu Hajar Al-Asqalani
Penerbit: PUSTAKA AS SUNNAH
Tebal: 528 hal
Harga: Rp. 115.000,-

Deskripsi:
Salah satu buku yang menghimpun berbagai hadits tentang anjuran dan larangan berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW adalah Targhib wa Tarhib karya ulama besar, ahli hadits dan ahli sejarah, bernama Imam Mundziri (581-656 H). Kitab tersebut mendapatkan perhatian dari sejumlah ulama terkemuka.
Untuk membantu kaum Muslimin Indonesia mengambil manfaat dari kitab yang bermutu tersebut, Pustaka As-Sunnah (Jakarta), yang mengkhususkan diri pada penerbitan kitab-kitab turats (referensi), menghadirkan terjemahan kitab tersebut dengan judul Ensiklopedi Anjuran dan Larangan.
Membaca buku ini akan mengantarkan kita untuk menyelami samudra keilmuan yang sangat mengasyikkan. Membaca buku ini juga akan memberikan kesejukan bagi siapa saja yang menginginkan kesejukan kalbu, mencari kebenaran, dan meniti jalan Ilahi.
Isi buku ini meliputi berbagai hal yang mencakup seluruh aspek kehidupan hamba Allah, seperti ikhlas, anjuran mengikuti sunnah dan ancaman berbuat bid’ah, ilmu, bersuci, shalat, shalat-shalat sunnah, dan lainnya.
Semua itu menjadikan buku ini sangat penting sebagai pegangan hidup sehari-hari.

15
Nov
09

Ensiklopedi Amalan Muslim

Harga: Rp 95.000-
Pengarang: Syaikh Muhammad Thoriq Muhammad Shalih
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH
Berat: 0,7 kg

Deskripsi:
Inilah buku yang membahas amalan harian dari Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam dan para shahabat -rodliallohu anhu- dari pagi hingga petang sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin yang telah dipraktekkan langsung oleh Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam dan diamalkan pula oleh para Sahabat -rodliallohu anhu- secara sempurna. Buku ini bisa menjadi rujukan bagaimana perjalanan hidup seorang muslim dari pagi hingga petang yang penuh dengan amalan ibadah dengan langsung merujuk dari sumbernya yakni Al Quran dan As Sunnah Shahihah dari aktifitas memulai aktifitas dipagi hari, wudlu, sholat shubuh, aktifitas dari dzuhur sampai maghrib, doa, dzikir, mencari nafkah dan lainnya.

27
Jul
09

Ensiklopedi Zakat, Fatwa Zakat Utsaimin

Harga: Rp 90.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH

Deskripsi:
Salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu adalah zakat, seringkali kita menemui beberapa kasus dimana seorang muslim mengeluarkan zakat sesuai perkiraannya atau sasaran zakatnya kurang tepat atau pengelolaannya kurang sinkron dengan nilai-nilai syariat. Fenomena ini tentunya melanda di berbagai belahan dunia islam, inti permasalahannya adalah kurang memahami dengan benar inti risalah zakat ini, oleh karena itu salah satu solusi yang bisa disuguhkan adalah dengan memberikan penjelasan langsung dengan merujuk ke sumber aslinya yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Dalam kitab ini Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin rahimahullah lewat untaian fatwa-fatwanya mengupas permasalahan zakat dan kasus-kasus penting yang sering dialami oleh seorang muslim dengan memaparkan dalil- dalil yang akurat dari al-Quran dan as-Sunnah.

12
Jul
09

Ringkasan Shahih Muslim

Harga: Rp 230.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH

Deskripsi:
Sungguh besar anugerah Allah kepada Imam Muslim. Beliau telah hapal Al-Quran secara utuh dan ribuan hadis beserta sanadnya ketika berusia sepuluh tahun. Beliau berguru kepada ulama besar pada masa itu, antara lain: di Khurasan beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawaih. Di Iraq beliau berguru kepada Ahmad bin Hanbai dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz beliau berguru kepada Sa’id bin Manshur dan Abu Mush’ab. Di Mesir beliau berguru kepada’ Amru bin Sawwad dan Harmalah bin Yahya. Di antara imam hadis yang pernah meriwayatkan hadis dari Imam Muslim adaiah At-Turmudzi, Ibni Khuzaimah, Abdul Wahhab Al-Farra, Ibnu Ishaq AL-Asfarainiy, dan lain-lain. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Muslim yang banyak dijadikan referensi oleh dunia Islam selain ”Shahih Muslim”, misalnya: Al-MusnadAl-Kabir, Al-Jamik, Al-Asmak wal Kauniyyah, Al-Afradwal Wihdan, Al-Aqran, Masyaikh Ats-Tsauri, Tasmiyatu Syuyukhi Malik, Kitabul Mukhadramin, Kitabu Auladish Shahabah, Ath-Thabaqat, Auhamul Muhadditsin, Afradus Syamiyin, At-Tamyiz, dan Al-I’lal. Semula Imam Muslim berhasil menghimpun 300.000 hadis, lalu beliau seleksi kesahihannya hanya tinggal 7.275 hadis, namun dari jumlah ini hanya sekitar 4000 hadis yang termuat dalam kitab ”Shahih Muslim” dengan mengesampingkan hadis-hadis yang terulang-ulang. Imam Muslim memang pernah menerima hadis dari Imam Al-Bukhari, tetapi Imam Muslim mempunyai keunggulan di dalam pengelompokan hadis-hadis pada bab-bab yang sesuai dengan pokok bahasannya. Syaikh al-Albany dalam hal ini meringkasnya (tidak semuanya dicantumkan di dalam kitab ini, karena hanya dipetik-petik yang mempunyai matan yang sama) dengan pertimbangan ringkasan-ringkasan sebelumnya dari Shahih Muslim dikatakan kurang karena ada beberapa matan/isi yang seharusnya ada tidak dimasukkan oleh peringkas tersebut.

09
Mar
09

Ringkasan Shahih Muslim

Harga: Rp 230.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH

Deskripsi:
Sungguh besar anugerah Allah kepada Imam Muslim. Beliau telah hapal Al-Quran secara utuh dan ribuan hadis beserta sanadnya ketika berusia sepuluh tahun. Beliau berguru kepada ulama besar pada masa itu, antara lain: di Khurasan beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawaih. Di Iraq beliau berguru kepada Ahmad bin Hanbai dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz beliau berguru kepada Sa’id bin Manshur dan Abu Mush’ab. Di Mesir beliau berguru kepada’ Amru bin Sawwad dan Harmalah bin Yahya. Di antara imam hadis yang pernah meriwayatkan hadis dari Imam Muslim adaiah At-Turmudzi, Ibni Khuzaimah, Abdul Wahhab Al-Farra, Ibnu Ishaq AL-Asfarainiy, dan lain-lain. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Muslim yang banyak dijadikan referensi oleh dunia Islam selain ”Shahih Muslim”, misalnya: Al-MusnadAl-Kabir, Al-Jamik, Al-Asmak wal Kauniyyah, Al-Afradwal Wihdan, Al-Aqran, Masyaikh Ats-Tsauri, Tasmiyatu Syuyukhi Malik, Kitabul Mukhadramin, Kitabu Auladish Shahabah, Ath-Thabaqat, Auhamul Muhadditsin, Afradus Syamiyin, At-Tamyiz, dan Al-I’lal. Semula Imam Muslim berhasil menghimpun 300.000 hadis, lalu beliau seleksi kesahihannya hanya tinggal 7.275 hadis, namun dari jumlah ini hanya sekitar 4000 hadis yang termuat dalam kitab ”Shahih Muslim” dengan mengesampingkan hadis-hadis yang terulang-ulang. Imam Muslim memang pernah menerima hadis dari Imam Al-Bukhari, tetapi Imam Muslim mempunyai keunggulan di dalam pengelompokan hadis-hadis pada bab-bab yang sesuai dengan pokok bahasannya. Syaikh al-Albany dalam hal ini meringkasnya (tidak semuanya dicantumkan di dalam kitab ini, karena hanya dipetik-petik yang mempunyai matan yang sama) dengan pertimbangan ringkasan-ringkasan sebelumnya dari Shahih Muslim dikatakan kurang karena ada beberapa matan/isi yang seharusnya ada tidak dimasukkan oleh peringkas tersebut.
Blog Stats

  • 139.201 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
Agustus 2020
S S R K J S M
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: