Arsip untuk November, 2009

15
Nov
09

Ensiklopedi Amalan Muslim

Harga: Rp 95.000-
Pengarang: Syaikh Muhammad Thoriq Muhammad Shalih
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH
Berat: 0,7 kg

Deskripsi:
Inilah buku yang membahas amalan harian dari Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam dan para shahabat -rodliallohu anhu- dari pagi hingga petang sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin yang telah dipraktekkan langsung oleh Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam dan diamalkan pula oleh para Sahabat -rodliallohu anhu- secara sempurna. Buku ini bisa menjadi rujukan bagaimana perjalanan hidup seorang muslim dari pagi hingga petang yang penuh dengan amalan ibadah dengan langsung merujuk dari sumbernya yakni Al Quran dan As Sunnah Shahihah dari aktifitas memulai aktifitas dipagi hari, wudlu, sholat shubuh, aktifitas dari dzuhur sampai maghrib, doa, dzikir, mencari nafkah dan lainnya.

15
Nov
09

Ar-Risalah

Harga: Rp 107.000,-
Pengarang: Imam Syafii
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 0,8 kg


Deskripsi:

Imam Syafii merupakan orang pertama yang memiliki gagasan dan ide cemerlang mengenai metode penggalian hukum Islam, yang dituangkan secara sistematis ke dalam sebuah karya tulis yang diberi judul Ar-Risalah (yang berarti sepucuk surat).Upaya pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun al-Rasyid (145 H -193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma’mun(170H 218 H). Lahirnya kitab Ar-Risalah merupakan fase awal perkembangan ilmu ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli ushul pada masa sesudahnya dalam menyusun karya-karya mereka. Buku ini merangkum gambaran metodologi Imam Syafii dalam mencari dan menggali hukum-hukum Islam. Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, akademia dan pemerhati studi-studi hukum Islam.

15
Nov
09

Al-Masail Tanya Jawab Agama jilid 2 tamat

Harga: Rp 85.000,-
Pengarang: Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi i
Penerbit: GRIYA ILMU
Berat: 0,9 kg

Deskripsi:
Buku yang saat ini berada di hadapan pembaca adalah salah satu dari rangkuman fatwa-fatwa seorang ulama ahlus sunnah, qudwah (teladan) bagi para dai ilallah, Syaikh al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi i. Isi buku ini tersusun atas beberapa bab pembahasan. Mulai dari Kitab ath-Thaharah (bersuci), Shalat, Puasa, hingga persoalan JMu’amalah (interaksi sosial), serta masalah-masalah kontemporer. Buku ini sedianya akan dirilis dalam 2 jilid terjemahan dan terdiri dari 439 permasalahan.Pembaca akan mendapati jawaban dan uraian beliau yang mengesankan, senantiasa disertai dalil al-Quran dan as-Sunnah, sesuai dengan pemahaman generasi ulama Salaf. Jawaban beliau akan menjadikan pembaca semakin yakin akan keotentikan mazhab Ahlul-Hadits, baik dalam telaah ilmu Hadits maupun Fiqh. Selain itu, pembaca akan melihat pola pikir beliau beliau dalam mengkaji setiap permasalahan, yang selalu mengacu kepada dalil-dalil syari dan berlepas dari kekangan fanatisme. Sehingga, tidak berlebihan kiranya jika beliau disebut sebagai penerus Imam asy-Svaukani masa kini.Demikianlah, kami haturkan kepada para pembaca, sosok dai Rabbani dalam menerang-kan permasalahan-permasalahan agama Islam. Semoga beliau beroleh rahmat dan keberkatan dari Sang Maha Pencipta

15
Nov
09

34 Benteng Penangkal Setan

Harga: Rp 45.000,-
Pengarang: Abdul Hadi bin Hasan Wahbi
Penerbit: PUSTAKA DARUL ILMI
Berat: 0,4 kg

Deskripsi:
Pertempuran kita dengan setan laknatullah belum berakhir. Semenjak genderang perang itu ditabuh semasa Ayahanda Adam alaihissalam hingga saat ini kita masih bertempur dengan dahsyatnya. Serangan-serangan yang dilancarkan bangsa setan kepada bangsa manusia masih dan akan terus diarahkan menghujam ke dada. Menghadapai serangan-serangan itu, bangsa manusia terbagi-bagi. Ada yang tetap teguh di barisan tentara Allah dan tak mundur selangkah juapun dari medan peperangan. Namun tidak sedikit di antara manusia yang lari tunggang langgang meninggalkan pertempuran bahkan lebih memilih membelot bergabung dalam barisan tentara setan laknatullah. Tentu kita berharap menjadi kelompok yang pertama, kelompok yang tetap berada dalam barisan tentara Allah, yang tetap teguh berjuang dan berperang melawan bala tentara setan. Demi membela dan menolong agama ini agartetap pada eksistensinya. Dengan memohon pertolongan dari Allah kita kuatkan barisan kita, karena hanya dengan pertolongan Allah sajalah kita bisa memenangkan pertempuran ini. Dan hanya dengan benteng-benteng terkuatlah kita bisa menahan serangan setan laknatuilah. Kita pasti menang! Insya Allah.

15
Nov
09

Obat Penawar Hati yang Sedih

Harga: Rp 35.000,-
Pengarang: Sulaiman bin Muhammad bin Abdullah Al-Utsaim
Penerbit: DARUS SUNNAH PRESS
Berat: 0,3 kg

Deskripsi:
”Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz] sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.”(QS. Ai-Hadid:22) ”Tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu ketetihan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan dan kesusahan, sampai duri yang menusuknya sekalipun, kecuaii Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya.” (Al-Bukhari dan Muslim) Buku ini dilengkapi dengan tips untuk menghindari kesedihan, serta upaya-upaya rnernperteguh hati dan mengambil hikmah ketika ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga buku ini dapat menjadi ”terapi psikologis” dan ”obat penawar” bagi siapa saja yang sedang dirundung kesedihan, kecemasan, kesusahan, dan musibah-musibah lainnya.

15
Nov
09

Etika Imam dan Makmum didalam Shalat

Harga: Rp 34.500,-
Pengarang: Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni
Penerbit: PUSTAKA IBNU UMAR
Berat: 0,3 kg


Deskripsi:

Bagi mereka yang sudah mencintai shalat berjamaah, maka hendaklah mereka memperhatikan etika imam dan makmum dalam shalat berjamaah. Pembahasan ini kami ambil dari karya besar Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, yakni Shalaatul MukMin: Mafhuumun, wa Fadhaa-Ilu, wa Aadaabun, wa Anwaa ‘un, wa Ahkaamun, wa Kaifiyyatun fii Dhau-il Kitaabi was Sunnah, dan kami terjemahkan dari Juz: pembahasan ke duapuluh lima mengenai Imamah, yakni: al-Babtsul Khaamisu wal Isyruuna: al-Imaamah fish Shalaat. Pengertian imam dan imaamah, keutamaan imam dalam shalat dan ilmu, meminta menjadi imam, yang paling layak untuk menjadi imam, macam-macam imaamah dalam shalat, kapan saat makmum berdiri untuk shalat berjamaah, tentang barisan (shaff) shalat dan perhatian terhadapnya, syarat-syarat dan kemestian dalam iqtidaav (mengikuti imam), adab imam dalam shalat, dan etika makmum dalam shalat. Semoga mereka yang telah meyakini pentmgnya shalat dan memahami kewajiban berjamaah, akan lebih sempurna dengan mempelajari topik-topik yang sangat penting di atas, seputar adab shalat berjama’ah, khususnya etika imam dan makmum. Beliau banyak memanfaatkan keputusan dan tarjiih (penguatan terhadap satu pendapat atau keputusan hukum) dari guru beliau, al-Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimakumullah. Dalam penshahihan hadits, beliau banyak berpedoman kepada karya-karya Syaikh al-Albani rahimakullah, di samping ulama-ulama yang lainnya. Kami berharap semoga Allah Taala menjadikan upaya ini diberkahi dan menjadi sebuah amal yang ikhlas, aamiin.

14
Nov
09

Zadul Maad jilid 4

Harga: Rp 85.000,-
Pengarang: Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah
Penerbit: GRIYA ILMU
Berat: 0,6 kg

Deskripsi:
Mengawali pembahasan pada jilid keempat ini, penulis mengetengahkan kisah terjadinya perang Khandaq pada tahun ke-5 (lima) Hijriyah. Perang yang begitu mengesankan dan mengandung banyak pelajaran. Strategi baru dimunculkan oleh Salman al-Farisi radhiallahuanhu yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh Bangsa Arab. Beragam kejadian, pengkhianatan kaum Yahudi serta keputusasaan orang-orang Quraisy diceritakan secara gamblang dan dengan tutur yang mengalir. Kisah Fathu Mekah serta perang Tabuk juga ikut menghiasi kehadiran buku ini. Pelajaran yang sangat penting banyak dikemukakan di dalam kedua kejadian tersebut. Fathu Mekah menyimpan ribuan pelajaran. Bagaimana tidak, Muhammad shallallahu alaihi w salami dan para sahabatnya membebaskan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Demikian itu mematahkan tuduhan semua musuh Islam yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan pertumpahan darah. Ini satu pelajaran dari bermacam pelajaran lainnya yang bisa pembaca temukan tatkala membaca tuntas buku ini. Demikian pula Perang Tabuk. Kisah tiga sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk menjadi kisah yang menarik untuk dijadikan renungan. Kenyataan membuktikan, begitu banyak tawaran disodorkan kepada mereka berupa kemewahan dunia dengan syarat mereka meninggalkan Muhammad shalallahu alahi wasalam dan ajarannya. Tetapi, semua itu tidak membuat mereka tergoda sedikit pun meski dalam keadaan terjepit. Berbeda dengan banyak kenyataan dewasa ini. Hanya karena pangkat, harta, dan jabatan, banyak kaum muslimin meninggalkan ajaran Rasulullah rasulullah shalallahu alaihi wa salam. Akhirnya penulis menutup jilid keempat ini dengan menceritakan bagaimana Rasulullah shalallahu alaihi wasalam mengirimkan surat-suratnya melalui utusan-utusannya. Banyak hal yang menarik dalam buku ini yang tidak mungkin dikemukakan dalam ruang yang sempit ini. Kiranya membaca isi kitab ini lebih menarik dari apa yang kini sedang pembaca nikmati. , .

14
Nov
09

Haji Bersama Nabi shalallahu alaihi wa salam

Harga: Rp 31.000,-
Pengarang: Sa’ad bin Sa’id Al-Hajari
Penerbit: DARUS SUNNAH PRESS
Berat: 0,3 kg

Deskripsi:
Ibadah haji merupakan salah satu Ibadah yang wajib kepada setiap muslim yang telah memiliki kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun material. Ibadah haji memiliki kedudukan yang amat mulia di sisi Allah Ta’ala. Tata cara pelaksanaan ibadah haji telah dijelaskan dan dipraktekkan secara langsung oleh Rasulullah dalam manasik haji beliau, dan kita dipenntahkan untuk mengikutmya. Namun demikian, masih ada di kalangan umat Islam yang melakukan kesalahan, penyimpangan, atau praktek amalan haji yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah haji mereka. Buku ini cukup jelas dan komplit membahas tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah serta permasalahan-permasalahan yang terkait dengannya. Penulis menyajikan pembahasan dengan sistematis, ringkas, dan jelas, serta setiap penjelasan baik yang bersifat teori ataupun praktek selalu merujuk kepada dalil-dalil dari Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah yang shahih. Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, bagi para penyelenggara ibadah haji ataupun instansi terkait untuk dijadikan sebagai petunjuk, pedoman, dan rujukan dalam pelaksanakan ibadah haji dan umrah.
Blog Stats

  • 139.201 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
November 2009
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: