Arsip untuk September, 2009

15
Sep
09

Terjemah Matan 4 Kitab Akidah Ahlus Sunnah

Harga: Rp 30.000,-
Pengarang: At-Thahawi, Muhammad bin Abdul Wahab dkk.
Penerbit: PUSTAKA DARUL HAQ
Berat: 0,2 kg

Deskripsi:
Buku ini adalah kumpulan dari matan empat kitab akidah yang paling populer dalam dunia Islam. Ia adalah pokok dari intisari Akidah dan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala cabang, pembagian, dan rinciannya. 1. Al-Aqidah ath-Thahawiyah, memuat dasar-dasar Akidah dan Tauhid serta pokok-pokok Syariat secara umum yang harus diketahui setiap Muslim. 2. Al-Aqidah al-Wasithiyah, memuat dasar dan pokok Tauhid al-Asma wa ash-Shifat (Nama-nama dan Sifat-sifat Allah), yang dapat dijadikan pijakan primer dalam mengenal Allah Ta ala. 3. Al-Ushul ats-Tsalatsah (tiga landasan utama), merupakan rangkuman dari pokok-pokok yang paling wajib atas setiap Muslim: Mengenal Allah yang akan mengantarkan seorang Muslim untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mengenal Agama Islam dengan dalil-dalil agar tidak tercampur dengan kebatilan, dan mengenal Nabi a yang dapat mengantarkan kepada sikap ittiba dan Tauhid al-Qudwah (menjadikan Nabi a satu-satunya manusia yang berhak dipatuhi, diikuti, dan diteladani). 4. Kasyf asy-Syubuhat (menyingkap syubhat-syubhat dalam tauhid). Kitab ini memu-at beberapa jawaban fundamental dari banyak keraguan dan tuduhan yang sering muncul dalam kaitan tauhid. Ini adalah benteng bagi serangan virus kebatilan dalam tauhid.

15
Sep
09

Terjemah Riyadhus Shalihin jilid 1

Harga: Rp 130.000,-
Pengarang: Imam Nawawi
Penerbit: HIKMAH AHLUS SUNNAH
Berat: 1,3 kg

Deskripsi:
Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiyaa: 107) ”Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam : 4) ” Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa saja yang dilarangnya maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr: 7) ”Akhlak beliau adalah Al-Quran.” (HR. Muslim) Allah m dengan rahmat-Nya mengutus Nabi kita, Muhammad shalallahu alaihi wa salam . dengan membawa risalah yang agung. Menuntun umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya cahaya wahyu. Segala tindak tanduk beliau berjalan di atas bimbingan ilahi, menjadi uswah hasanah (suri teladan) bagi para pengikutnya. Akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia adalah sesuatu yang tiada ternilai. Menghiasi setiap insan yang berperilaku mulia. Semuanya telah diajarakan dan dicontohkan oleh makhlukyang paling mulia. Di tengah kerusakan moral yang melanda umat ini, buku ini bisa menjadi rujukan Anda untuk berakhlak dan berperilaku sebagaimana akhlak dan perilaku Rasulullah shalallahu alaihi wa salam. Bimbingan wejangan, dan perilaku junjungan kita Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam terangkum dalam buku ini untuk kita teladani bersama dalam semua sisi kehidupan. Niscaya, kebahagiaan dunia dan akhirat akan Anda dapatkan, insya Allah.

15
Sep
09

Fathul Majid

Harga: Rp 190.000,-
Pengarang: Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh
Penerbit: PUSTAKA SAHIFA
Berat: 1,5 kg


Deskripsi:

Buku Fathul Majid di tangan Anda ini adalah induk rujukan tauhid, yang memuat: 1.Matan lengkap Kitab at-Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah Ala al-Abid, karya Imam al-Mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, Syaikhul Islam di zamannya, yang dilengkapi dengan harakat. 2.Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid, karya asy-Syaikh al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh. 3.Diberikan takliq dan hasyiyah (komentar dan tambahan penjelasan) oleh Syaikh Muhammad Hamid al-Faqi, di mana sebagian besar dari takliq beliau tersebut, beliau ambil dari Qurrah al-Uyun al-Muwahhidin, karya penulis Fathul Majid sendiri. 4.Takliq ini kemudian dimuraja-ah (dikaji ulang) oleh Imam al-Allamah Ibnu Baz, dan beliau memberikan koreksi dan komentar yang sangat urgen terhadap sejumlah masalah penting. 5.Hadits-hadits dalam Kitab Tauhid kami takhrij dengan berpegang pada banyak sumber. 6.Kami (Editor) melengkapi buku ini dengan risalah Takhrij Ahadits Muntaqadah Fi Kitab at-Tauhid, karya Syaikh Furaih bin Shalih al-Bahlal, yang merupakan takhrij pembelaan atas sejumlah hadits-hadits dalam Kitab Tauhid yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan. 7.Buku ini kami lengkapi pula dengan daftar istilah ilmiah, lengkap dengan makna dan definisinya. 8.Biografi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Besar harapan kami agar buku ini menjadi rujukan primer bagi semua kalangan yang ingin mendalami akidah dan tauhid.

15
Sep
09

Ad-Daa wa ad-Dawaa

Harga: Rp 120.000,-
Pengarang: Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah
Penerbit: PUSTAKA IMAM SYAFII
Berat: 1,2 kg

Deskripsi:
Buku ini adalah kumpulan dari matan empat kitab akidah yang paling populer dalam dunia Islam. Ia adalah pokok dari intisari Akidah dan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala cabang, pembagian, dan rinciannya. 1. Al-Aqidah ath-Thahawiyah, memuat dasar-dasar Akidah dan Tauhid serta pokok-pokok Syariat secara umum yang harus diketahui setiap Muslim. 2. Al-Aqidah al-Wasithiyah, memuat dasar dan pokok Tauhid al-Asma wa ash-Shifat (Nama-nama dan Sifat-sifat Allah), yang dapat dijadikan pijakan primer dalam mengenal Allah Ta ala. 3. Al-Ushul ats-Tsalatsah (tiga landasan utama), merupakan rangkuman dari pokok-pokok yang paling wajib atas setiap Muslim: Mengenal Allah yang akan mengantarkan seorang Muslim untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mengenal Agama Islam dengan dalil-dalil agar tidak tercampur dengan kebatilan, dan mengenal Nabi a yang dapat mengantarkan kepada sikap ittiba dan Tauhid al-Qudwah (menjadikan Nabi a satu-satunya manusia yang berhak dipatuhi, diikuti, dan diteladani). 4. Kasyf asy-Syubuhat (menyingkap syubhat-syubhat dalam tauhid). Kitab ini memu-at beberapa jawaban fundamental dari banyak keraguan dan tuduhan yang sering muncul dalam kaitan tauhid. Ini adalah benteng bagi serangan virus kebatilan dalam tauhid.
Blog Stats

  • 138.827 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
September 2009
S S R K J S M
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Tulisan Teratas

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: